โล่รางวัลคริสตัล คือ โล่รางวัลที่ผลิตจากคริสตัล สามารถออกแบบดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการ รองรับการออกแบบได้หลากหลาย โดยนอกจากนี้ยังมี  4 วัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำโล่รางวัลสามารถลองคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลย