ถ้วยรางวัลคนชูดาว

ถ้วยรางวัลรูปคนชูดาว วัสดุทำจากเรซิน ติดฐานคางหมูขนาด 924