ถ้วยรางวัลโลหะ MT-3319

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-3319

A

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-3319

B

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-3319

C

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-3319

D

ขนาด ความสูงรวมฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
A 29 cm 14 cm
B 25 cm 12 cm
C 22 cm 10 cm
D 19 cm 8 cm