ถ้วยรางวัลโลหะ MT-1506-1

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-1506-1

A

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-1506-1

B

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-1506-1

C

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-1506-1

D

ขนาด ความสูงรวมฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
A 49.5 cm 18 cm
B 44 cm 16 cm
C 38.5 cm 14 cm
D 32.5 cm 11.5 cm