ถ้วยรางวัลโลหะ MT-T14

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-T14

A

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-T14

B

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-T14

C

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-T14

D

ขนาด ความสูงรวมฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
A 47.5 cm 18 cm
B 42.5 cm 16 cm
C 38.5 cm 14 cm
D 34.5 cm 12 cm