ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2069-1

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2069-1

A

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2069-1

B

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2069-1

C

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2069-1

D

ขนาด ความสูงรวมฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
A 51 cm 15.5 cm
B 44.5 cm 14 cm
C 39 cm 11.5 cm
D 32.5 cm 10 cm