ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2018

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2018

A

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2018

B

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2018

C

ถ้วยรางวัลโลหะ MT-2018

D

ขนาด ความสูงรวมฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
A 47.5 cm 16.5 cm
B 41.5 cm 14.5 cm
C 36.5 cm 12.5 cm
D 32 cm 10 cm

กรุณาเลือกไซต์ที่คุณต้องการ