ประเภทสินค้า

ถ้วยรางวัล

ทางร้านยังมีแบบถ้วยรางวัลและโล่รางวัลให้ลูกค้า
ได้เลือกอีกมากมาย อีกทั้งยังสามารถทำตามแบบ
ที่ลูกค้าต้องการได้

ถ้วยรางวัลโลหะ

ถ้วยรางวัลดีบุก

ถ้วยรางวัลพลาสติก

ถ้วยรางวัลเรซิน

วิธีวัดถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัล คือสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่คุณสามารถออกแบบเองได้ โดยถ้วยรางวัล ประกอบไปด้วยหลากหลายรูปทรง และขนาด ทั้งนี้ สามารถวัดขนาดถ้วยรางวัล ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ความกว้าง วัดจากปลายส่วนหูของถ้วย จากด้านหนึ่งไปยังส่วนปลายหูอีกด้านหนึ่ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง วัดจากส่วนปากถ้วยด้านหนึ่งไปยังปากถ้วยอีกด้านหนึ่ง

ความสูง วัดจากด้านล่างของถ้วย (ไม่รวมฐาน) จนถึงส่วนหัวของถ้วย แต่ไม่รวมส่วนที่เป็นหัวจุก

ความสูงรวมฐาน วัดความสูงจากด้านล่างของฐาน ขึ้นมาถึงส่วนหัวของถ้วย แต่ไม่รวมกับส่วนที่เป็นหัวจุก